Werkwijze

Hoe zorgen wij voor resultaat?

We maken eerst een inventarisatie van de resultaten die je nu online behaalt en waar je naartoe wil met je bedrijf. Aan de hand van de online performance en deze doelstellingen, maken wij een online verbeterplan.
Hierin werken we stap voor stap uit welke acties benodigd zijn om de gewenste resultaten te behalen. Deze acties zetten we in een tijdsplanning, en van daaruit gaan we aan de slag.

In de eerste weken van de samenwerking zal er intensief contact zijn om alles goed af te stemmen en de benodigde informatie te vergaren. Daarna zullen wij steeds meer op de achtergrond aanwezig zijn, zodat jij je kunt focussen op de nieuwe klanten die via jouw website binnenkomen.
Meer Resultaat Online: dat is wat we doen.

  • Inventarisatie
  • Doelstelling bepalen
  • We gaan aan de slag
  • Doelstellingen overtreffen